Když už nám ve Slatině vyrostla průmyslová zóna a když se chce dále rozrůstat, požadujeme k tomu, aby byl život v naší městské části ještě udržitelný, rozumnou kompenzaci. Za každý metr čtvereční zastavěné plochy vysázet určitý objem veřejné zeleně nebo vybudovat určitý počet metrů vozovek, cyklostezek nebo chodníků tam, kde chybí a kde jsou potřebné. Takový požadavek by mohl být součástí podmínek k vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení. Ten, kdo by chtěl část Slatiny zabrat ve svůj podnikatelský prospěch, by se současně podílel na jejím rozvoji, samozřejmě na svůj náklad.