TOP 09 nemění své postoje a cíle pro každé volby. I když jsme měli v zastupitelstvu dva zástupce v opozici, podařilo se realizovat mnoho bodů z našeho volebního programu z roku 2010.  Na základě našich podnětů došlo k rozšíření úředních hodin některých agend na radnici. Podařilo se vybudovat minihřiště na Podstránské a vyčlenit v rozpočtu peníze na vybudování dětského hřiště v Černovičkách. V Černovičkách se po 20 letech začaly realizovat i opravy některých komunikací. A nakonec za úspěch považujeme i skutečnost, že nedošlo k zamýšlenému ukrojení veřejné zeleně v parku na Přemyslově náměstí pro další parkoviště, využívané nepochybně dalšími zaměstnanci okolních provozoven bez užitku pro ostatní, kteří si jen potřebují krátkodobě auto zaparkovat, aniž by porušovaly dopravní předpisy a přispěly do pokladny města zaplacením pokuty. I nadále nepřipustíme snižování ploch veřejné zeleně ve Slatině. V rámci zastupitelstva naši zástupci prosazují úplný zákaz výherních automatů, hracích automatů i dalších podobných ždímaček peněz na území Slatiny.