1_vasicekNarodil jsem se 5. 4. 1956 v Hodoníně. V roce 1974 jsem utrpěl úraz, v důsledku kterého jsem se ocitl na ortopedickém vozíku. Po úrazu se pro mně stal sport hnacím motorem do dalšího života. Od roku 1979 bydlím v domě pro handicapované občany na ulici Kosmonautů 547/19. Mám tři syny a vyženil jsem ještě jednu dceru.
Mým největším sportovním úspěchem byl zisk zlaté medaile v pětiboji na paralympiádě v Barceloně v roce 1992. Svou sportovní kariéru jsem ukončil v roce1996 jako vlajkonoš české výpravy v Atlantě. Díky sportu jsem získal kontakty s obdobně postiženými lidmi z celého světa, kteří žijí aktivním životem a zapojili se do pracovní činnosti.
Od roku 1990 jsem spolupracoval s firmami, které se zabývaly prodejem kompenzačních pomůcek. V roce 2000 jsem založil společnost Medicco, která se stala jednou z nejúspěšnějších firem v tomto oboru.
Nejsem však typem tvrdého podnikatele, více mě naplňuje možnost pomoci lidem, kteří se dostanou do obdobné situace jako před čtyřiceti léty já. Proto jsem v roce 2007 začal pracovat v neziskovém sektoru a stal se předsedou organizace ParaCENTRUM Fenix, která má jako motto své činnosti „Zpět do života“. Naším cílem je, zde v Brně, vybudovat integrační centrum, které bude pomáhat lidem z celé Moravy vyrovnat se se změněnou životní situací. V roce 2009 jsem byl osloven, abych se angažoval i v politice a pomohl změnit její povahu. Budování občanské společnosti je dlouhá cesta a je na každém z nás, abychom se snažili přispět ke změně klimatu naší společnosti. Já chci přispět smyslem pro fair play, svou houževnatostí, pomoci ve vnímání postižených lidí jako rovnocenných osobností, které se mohou podílet na chodu společnosti. Velmi mě oslovily sociální systémy v Dánsku, Holandsku nebo ve Švýcarsku, kde je věnována maximální péče k nalezení vhodného uplatnění pro handicapované členy společnosti (je to ten známý postoj, že lépe je naučit lidi ryby chytat, než jim přinést ryby na zlatém talíři, na toto řešení již stárnoucí společnost v celé Evropě nebude mít dost prostředků; to tvrdí i v bohatém Švýcarsku).
Na komunální úrovni se chci zasadit o transparentní zadávání všech výběrových řízení, hospodárné nakládání s našimi prostředky, seriosnost sociální politiky. Ta by měla sloužit opravdu potřebným. Dále chci podporovat volnočasové aktivity mládeže, které zlepšují jak fyzickou zdatnost, tak mládež naučí tomu, že v životě není nic zadarmo. Jen pokud se nám podaří naši mládež takto zformovat, bude naše společnost zdravá a budeme zde opravdu doma. Naše městská část má více jako 13 tisíc obyvatel, to je téměř velikost okresního města. Není v ní žádná velká průmyslová výroba, ale věřím, že i zde je dost místa pro vytvoření podmínek pro drobné živnostníky, kteří by zde obohatili nabídku služeb. Jsme připraveni spolupracovat i s dalšími zodpovědnými stranami, které budou chtít přispívat k udržitelnému rozvoji naší městské části.

Vojtěch Vašíček