Ve Starém Lískovci není možné budovat další parkovací plochy (až na určité výjimky) vzhledem k již dnes kolabujícímu kanalizačnímu systému a negativnímu stanovisku odboru životního prostředí. Je proto nutné racionálně využít parkovací plochy, které máme k dispozici, kompletně přemalovat parkovací pruhy s důrazem na získání maximálního počtu parkovacích míst. Také je nutné ve spolupráci s policií, záchranáři, hasiči a městskými službami určit místa se zákazem zastavení – místa, kde dnes kvůli bezohlednému parkování některých našich spoluobčanů nemohou projet popeláři, hasiči, sanitky…

Budeme iniciovat vytvoření nebo přesunutí autobusové zastávky k penzionu pro důchodce na Mikuláškově náměstí. Jako jedna z možností se jeví přesunutí málo využívané zastávky Vltavská před penzion.