Všechny veřejné zakázky budou k nahlédnutí na internetu, budeme dbát na maximální transparentnost a otevřenost vůči občanům. Také zřídíme transparentní účet, který bude k nahlédnutí na internetových stránkách Starého Lískovce.

Snížíme počet zastupitelů na minimální množství, které nám zákon umožňuje (u městské části s počtem obyvatel jako má Starý Lískovec to činí 15 zastupitelů oproti současným 21). Snížení počtu zastupitelů nemá pouze finanční odůvodnění. Je zde ještě silnější motiv v tom, že se do zastupitelstva dostanou jen ti nejkvalitnější kandidáti.

Vyrovnaný rozpočet pro nás bude vždy samozřejmostí.

Jsme zastánci zastupitelské demokracie. To však neznamená, že nebudeme naslouchat lidem a respektovat jejich názor. Právě naopak. Novinkou bude, že výsledky místních anket a referend budou respektovány, přestože nebudou právně závazné.