Městská část je zřizovatelem základních a mateřských škol a bude i nadále modernizovat a opravovat své školské budovy.

Je nutné vždy zajistit optimální počet míst v mateřských a základních školách. Na druhou stranu je nesmyslné řešit aktuální potřebu stavbou nové budovy. Jako ideální se proto jeví možnost využít nepotřebnou a jak se bohužel zdá, nepronajímatelnou budovu staré radnice ÚMČ.