Budeme nadále pořádat elektronické aukce energií, které umožňují lidem získat energie za nejnižší možnou cenu.

Starolískovecký zpravodaj otevřeme všem zastupitelům – samozřejmě i opozičním – a lidem z Lískovce. Uděláme z něj opravdový komunální měsíčník a zvýšíme jeho úroveň.

Ve Starém Lískovci budeme pořádat otevřené sportovní turnaje nejen pro mladé. Uvažujeme nad možností obnovit cyklokrosové hřiště.

Chceme lidem nabídnout základní bezplatnou právní poradnu, která bude poskytována v prostorách ÚMČ a bude zajišťována studenty a absolventy právnických fakult, pro které to také bude znamenat vítanou praxi a usnadnění vstupu do jejich budoucího profesního života.