Městská část dotuje řadu sociálních, kulturních a sportovních projektů. To je zcela správné, jen je nutná revize v této oblasti a nastavení rovných, transparentních a srozumitelných podmínek pro všechny občanské iniciativy. Důležitou vidíme oblast podpory smysluplného využívání volného času mládeže, seniorů i organizací zaměřených na integraci handicapovaných občanů, pro které chceme v rámci našich možností vytvořit podmínky pro pracovní uplatnění.

Systematickou výchovou ke zdravému a zodpovědnému životnímu stylu, spojenou s nutnou finanční a materiální záštitou městské části, budeme bránit patologickým jevům ve společnosti, především u mládeže.