Velkým a zásadním problémem naší městské části je podle našeho názoru naprosto nevstřícné chování vedení radnice, ve kterém chybí jakýkoliv náznak slušnosti. Je značným problémem získat informace o probíhajících veřejných zakázkách, uzavřených smlouvách nebo výběrových řízeních. Naším hlavním cílem je změnit toto chování radnice naší městské části tak, aby se občané dozvěděli všechny potřebné informace, ať už na radnici nebo na třeba na internetu. Zamezí se tím zároveň i nejrůznějším spekulacím v případech, kdy unikne nějaká informace a není následně dostatečně potřebně vysvětlena.

Jsme si dobře vědomi toho, že žádná obec nehospodaří s finančními prostředky starosty či zastupitelů, ale s penězi, které pocházejí z daní nás, občanů. Náš kandidát na starostu ve svém profesním životě řídil spoustu velkých investičních akcí a ví, že bez kvalitního a promyšleného investičního plánu není možné řídit firmu ani městskou část. Jen pomocí takového investičního plánu je možné zaručit, že se bude stavět a dělat to, co je opravdu zapotřebí a co je k prospěchu Tuřan.

Chceme zajistit, aby rozpočet městské části byl veřejně projednáván s občany a občané měli možnost ho také připomínkovat. Rozpočet musí být snadno dostupný na internetu tak, aby byly snáze dohledatelné jeho jednotlivé kapitoly, detailní příjmové a výdajové položky.  Provedeme revizi smluvních závazků radnice s cílem navýšit příjmy městské části a zefektivnit náklady úřadu. Chceme naprosto zásadním způsobem změnit chování a přístup radnice vůči občanům tak, aby radnice byla maximálně otevřená, slušná a transparentní.