Preferujeme výstavbu rodinných domů a to zvláště v oblastech, kde hrozí nevhodná výstavba vysokopodlažních domů a tím neúměrný příliv obyvatel. Zajistíme podporu radnice dobrovolným aktivitám občanů (např. čištění Holáseckých jezer nebo úklid obce občanskými iniciativami) a rozšíříme mimoškolní a volnočasové aktivity pro děti. Zasadíme se o vytvoření relaxačních prostor pro seniory s možností aktivního odpočinku a setkávání. Podpoříme pokračování oprav budov sloužící obyvatelům Tuřany, např. Tuřanské nám. 3, Zdravotní středisko apod.

Pro zlepšení dopravní situace chceme usilovat o vybudování dalších světelných křižovatek, nasvícených přechodů a napomoci realizaci obchvatu Tuřan.

Podpoříme nové jednání s Dopravním podnikem města Brna o optimalizaci dopravy v naší městské části. Chceme zajistit dostatek parkovacích míst pro obyvatele i návštěvníky, dodržování norem pro novou výstavbu, kde je jasně určena povinnost vybudovat odpovídající počet parkovacích míst. Ve spolupráci Městskou policií a Policií ČR zajistíme bezpečnost občanů a ochranu majetku, častějším pohybem hlídek během dne i v nočních hodinách v problémových lokalitách.