Do politiky vstupuji ve věku, kdy jsem na takové rozhodnutí dozrál a mohu předávat své nabyté zkušenosti. Oblasti zkušeností mého života jsou: krizový management, kynologie a v neposlední řadě i trpělivé naslouchání. Věřím, že mám z čeho vycházet ve svém rozhodování pro rozvoj naší městské části.

Jen s aktivní podporou samotných občanů můžeme dosáhnout toho, že naše městská část bude čistou a klidnou oázou a bude výsadou zde prožít svůj život.

V případě zvolení se budu věnovat komplexně životnímu prostředí, ale hlavně tématu pejskaři a jejich mazlíčci. Vzhledem k tomu, že životní prostředí není jen voda, vzduch a půda, ale prostor ve kterém žijeme, tak již dnes vidím spoustu věcí, které můžeme zlepšit.

Obec by měla v rámci proaktivního přístupu k pejskařům udělat potřebnou analýzu, v jakých lokalitách je přihlášeno kolik psů, aby podle toho lépe plánovala:

  • bezpečné psí výběhy
  • koše na psí exkrementy
  • schránky na sáčky pro sběr psích exkrementů

Máte nápad, připomínku, inspiraci pro to,
aby se v Žabovřeskách žilo lépe?

 

 

 

Na závěr výzva k podpoře a volbě

Chci podpořit Františka Tomečka