Veřejná správa by měla být správou věcí ve prospěch všech a všichni by se o ni měli zajímat

Nejen proto, že působím jako advokát, se často s orgány veřejné správy a samosprávy setkávám a nabyl jsem pocit, že uvedené pravidlo se ze společnosti postupně vytrácí. Lidé nemají o veřejné dění zájem a politici nechtějí, aby o jejich činnosti lidé věděli. Právě snaha o změnu tohoto trendu mě přivádí do politiky.

Mým cílem je transparentní politika, kde budou mít všichni možnost sledovat činnost jimi zvolených zástupců a komunikovat s nimi:

  • zavedení možnosti on-line dotazů občanů na činnost úřadu i samosprávy včetně uvedení odpovědí na ně
  • zveřejnění profilů všech zastupitelů včetně kontaktů
  • zavedení on-line audio-video přenosů z jednání zastupitelstva městské části, včetně elektronického hlasování zastupitelů
  • obnovení neformálních setkávání s občany nad problémy městské části

Máte nápad, připomínku, inspiraci pro to,
aby se v Žabovřeskách žilo lépe?

Na závěr výzva k podpoře a volbě

Chci podpořit Jakuba Hartmana