Především stará žabovřeská zástavba byla v minulých letech zasažena nesmyslným systémem jednosměrných ulic a závleky automobilové dopravy do dosud klidných částí obce. Jedním z nejdůležitějších úkolů nadcházejícího volebního období v oblasti dopravy je maximální podpora kompletní rekonstrukce páteřní komunikace městské části – ulic Minská a Horova – a její přeměna na reprezentativní obchodní třídu s dostatkem parkovacích míst, nikoliv jen tranzitní komunikaci spojující centrum s okrajovými částmi města.

V této oblasti budeme dále podporovat:


přehodnocení systému žabovřeské dopravy zejména “jednosměrek“ (např. ul. Fanderlíkova) v návaznosti na ukončení rekonstrukce ulic Minská - Horova
zajištění bezpečné cesty dětí do škol
provedení revize přechodů pro chodce a dopravního značení v Žabovřeskách
zavedení rezidenčního parkování
výstavbu nových parkovacích míst ve vnitroblocích
rozšiřování sítě cyklostezek
zlepšení spolupráce s Městskou policií Brno pro zvýšení bezpečnosti v žabovřeských ulicích