Zastupitelstvo, jako vrcholný orgán městské části, nemůže být odsouzeno pouze do role hlasovacího stroje na 5-6 zasedání během kalendářního roku, ale prostřednictvím svých výborů se samo musí aktivně podílet na řešení aktuálních problémů Žabovřesek. Stejnou roli by měly hrát i komise rady městské části a nikoliv pouze zaujímat doporučení a stanoviska na vyžádání rady. Odmítáme dosavadní praxi, kdy v komisích rady nebyly zastoupeny všechny politické subjekty zvolené do zastupitelstva, a nezanedbatelná část občanů Žabovřesek tak byla odříznuta od informací a rozhodování rady městské části.

Budeme prosazovat:


skutečnou převahu opozice v kontrolním výboru zastupitelstva
zastoupení všech subjektů zvolených do zastupitelstva v ostatních výborech
ustanovení pouze opodstatněných komisí rady městské části
možnost zastoupení všech zvolených subjektů v komisích rady městské části
odměňování členů výborů ZMČ a komisí RMČ dle účasti na jednáních těchto orgánůí
opatření proti střetu zájmů, jako důležitého protikorupčního nástroje