Jednou z nejdůležitějších samostatných působností zastupitelstva je hospodaření s finančními prostředky a svěřeným majetkem. Odmítáme dosavadní praxi, kdy sestavování rozpočtu městské části probíhá bez účasti opozice. Odmítáme nehospodárné nakládání se svěřeným majetkem v oblasti správy obecních bytů včetně jejich oprav, která je zadána soukromé společnosti bez jakékoliv snahy radnice o její kontrolu. Odmítáme investice do oprav nemovitostí pronajatých soukromým subjektům bez adekvátního výnosu z nájemného. Odmítáme současnou praxi, kdy veřejné zakázky malého rozsahu jsou zadávány pouze „osvědčeným“ dodavatelům.

 

 


Rozpočet městské části
Veřejné zakázky
Svěřený bytový fond
Opravy a rekonstrukce svěřených nemovitostí
Prostory sloužící podnikání svěřené městské částií