Žabovřesky disponují dostatečným zázemím pro kulturní aktivity, které je však bohužel využíváno pro pouhou prezentaci nakupovaných kulturních programů, bez jakékoliv snahy o jeho využití ve prospěch občanských kulturních aktivit, a jako pronájem pro mimoškolní vzdělávání. Dotační aktivity obce by měly být směřovány především do oblasti dětského a mládežnického sportu, jako efektivního nástroje prevence kriminality, zneužívání drog a dalších sociopatogenních jevů, a volnočasových aktivit pro seniory.

Při zachování podmínek transparentnosti podpoříme:


I Žabovřesky budou mít svou obecní kroniku
zavedení transparentního systému poskytování darů a dotací a důsledné kontroly jejich účelovosti
převod objektu „Rubínek“ na ul. Poznaňská pod správu městské části
občanské aktivity směřující k obnovení tradic a folklóru Žabovřesek
vznik dalších odpočinkových zón pro seniory včetně jejich vybavení rehabilitačními prvky
obecně prospěšné aktivity Salesiánského střediska mládeže
neziskové organizace v oblasti dětského a mládežnického sportu
seniorské zájmové organizace