Podporu vzdělávacích institucí, včetně mateřských a základních škol, chápeme jako jednu ze základních povinností odpovědné správy obce. V závislosti na demografickém vývoji budeme usilovat o zvyšování počtu míst v mateřských školách s možností jejich budoucího využití pro základní školství či jiné obecně prospěšné účely.

Podpoříme:


využití míst v mateřských školách především pro žabovřeské děti, děti rodičů-samoživitelů a pracujících rodičů
projekty rozvíjející technické myšlení, finanční, počítačovou a jazykovou gramotnost dětí a mládeže
programy prevence a odhalování šikany a dalších sociopatogenních jevů
výstavbu nové tělocvičny při ZŠ Sirotkova
zavedení zdravé výživy v rámci školního stravování a v potravinových automatech umístěných ve školských zařízeních
otevření školních hřišť veřejnosti mimo vyučovací dobu