Zajištění sociálních služeb pro své občany chápeme rovněž jako jeden z hlavních úkolů radnice, zvláště v Žabovřeskách, které svým věkovým průměrem patří k nejstarším obcím v rámci celé České republiky.

Podpoříme:


zkvalitňování poskytovaných služeb a rozšiřování kapacity Pečovatelské služby
neziskové organizace, poskytující sociální služby žabovřeským občanům
projekty bránící sociálnímu vyloučení žabovřeských seniorů a zdravotně postižených