Jsme přesvědčeni, že občané mají právo být informování o veškerém dění na radnici. Budeme proto i nadále, v rámci kompetencí zastupitelstva, prosazovat transparentní fungování celé veřejné správy včetně výrazného zlepšení komunikace jak s občany, tak se všemi zastupiteli, a to především s využitím elektronických prostředků.

Zasadíme se:


o přehlednější a intuitivní webové stránky úřadu městské části
o zavedení možnosti dotazování občanů na činnost úřadu i samosprávy na webových stránkách včetně uvedení odpovědí na ně
o zveřejnění profilů všech zastupitelů včetně kontaktů
o zavedení on-line audio-video přenosů z jednání zastupitelstva městské části, včetně elektronického hlasování zastupitelů, a jejich archivace v souladu s platnými zákony
o zveřejňování všech smluv uzavřených městskou částí včetně všech dodatků a příloh, a to i nad rámec zákonných povinností
o otevření radnice pro občany i mimo úřední hodiny
o on-line přehled přítomností pracovníků úřadu
o přístup všech zvolených subjektů do Žabovřeského zpravodaje
o obnovení neformálních setkávání s občany nad problémy městské části a veřejné projednávání záležitostí, které mohou mít dopad na velkou část obyvatel