Aktivní populace potřebuje ke správné regeneraci čisté a zdravé životní prostředí, které nezahrnuje pouze dostatek zelených ploch, ale i bezpečné a čisté chodníky, bezpečné psí výběhy, dostupná sběrná střediska odpadu a místa pro tříděný odpad a celkově příjemný vzhled obce. Opatření k zajištění této oblasti však nesmějí vést k zbytečné restrikci obyvatel.

Budeme prosazovat:


opravu fasády kaple sv. Václava tzv. „kapličky“ na Burianově náměstí
pravidelnou kontrolu a opravy městského mobiliáře
provedení kontroly stavu chodníků ve všech žabovřeských ulicích a zajištění jejich bezpečného užívání
provádění úklidu chodníků a blokového čištění komunikací až od 8.00 hodin
použití výnosu z poplatku za psy především na zajištění dostupného a bezpečného mobiliáře pro psy a jejich chovatele a bezpečných psích výběhů
zavedení pravidelného bezplatného očkování žabovřeských psů proti vzteklině
prohloubení spolupráce radnice s Městskou policií v oblasti kontroly pohybu psů po Žabovřeskách a dodržování zákonů a obecně závazných vyhlášek v této oblasti
provádění pravidelné kontroly dřevin v Žabovřeskách včetně náhrady přestárlých a nebezpečných stromů novými
pravidelnou kontrolu bezpečnosti dětských hřišť a pískovišť