Budeme prosazovat prodej městských bytů současným nájemníkům
Privatizace městských bytů bude probíhat jak po domech, tak i po bytech; možnost slevy z kupní ceny na základě délky nájemního vztahu
Správa bytového fondu musí být pod plnou kontrolou města resp. městských částí
Zavedeme slevy z nájmů z důvodu nezaviněné neutěšené sociální a životní situace
Při řízení firem s majetkovou účastí města budeme usilovat o zavedení německého modelu řízení
Jsme proti zvyšování celkových komunálních odvodů občanů městu Brno