Prosadíme vytvoření strategické vize vývoje Brna do roku 2040
Využívání moderních technologií
Povedeme diskuzi o postavení městských částí a statutu města
Přeneseme odpovědnosti za fungování jednotlivých oblastí na konkrétní radní
Budeme usilovat o zavedení metropolitního plánu
Transformujeme Odbor územního plánování tak, aby fakticky řešil dopad a podobu významných staveb pro Brno
Budeme usilovat o využití potenciálu brněnských vodních toků