Občané města Brna mají právo být informování o tom, jak jimi zvolení zástupci hospodaří se svěřenými finančními prostředky a veškerým majetkem města. Plná informovanost občanů by tak měla být o všech poskytovaných dotacích a grantech, o všech veřejných zakázkách, o hospodaření městských společností a zřizovaných organizací. Toto považujeme za první krok na cestě od vládnutí městu k jeho odpovědné a transparentní správě ve prospěch jeho obyvatel.

Víte že?

Jak je patrné z analýzy portálu bezkorupce.cz, vykazuje dotační proces ve statutárním městě Brně určité nedostatky. Brno bylo hodnoceno výslednou známkou 3.


Zefektivníme pravidla dotačního procesu a zajistíme jeho větší transparentnost
Zavedeme odpovědnosti konkrétní osoby za příslušné projekty, granty, dotace aj.
Vytvoříme funkci městského ombudsmana pro bezproblémovou komunikaci radnice s občany
Transparentnost financování pro nás nezbytně zahrnuje zveřejnění „rozklikávacího“ rozpočtu města a jeho jednotlivých částí na internetu, a to včetně jeho plnění
Postaráme se o maximální informovanost občanů – všechny nezbytné informace o chodu města budou dostupné on-line
Ani místní samospráva neexistuje ve vakuu, proto jsme plně otevření spolupráci s ostatními institucemi a orgány. Za nezbytnou považujeme diskuzi s občany