Chceme koncipovat mateřské školky tak, aby jejich objekty mohly být v budoucnu využity i pro jiné účely např. jako domovy pro seniory
Podporujeme výuku cizích jazyků již od útlého věku – chceme zajistit nejen kvalitní výuku cizích jazyků na základních školách, ale zároveň budeme podporovat vznik většího počtu cizojazyčných tříd v MŠ
Z hlediska vzdělávání jsou pro nás klíčové tyto priority: podpora technických a přírodovědeckých oborů, koordinace studijních plánů v rámci brněnských ZŠ či rozvoj mimoškolních aktivit
Budeme podporovat zdravé stravování pro děti (MŠ a ZŠ) zahrnující mimo jiné i zdravé potraviny v automatech
Chceme poskytnout podporu pro seniorské aktivizační a vzdělávací projekty