V důsledku rostoucího očekávání pacientů, zrychlujícího se technologického pokroku a stárnutí populace jsou na poskytovatele zdravotních služeb kladeny stále větší požadavky. Uvědomujeme si, že některé problémy v této oblasti nelze řešit bez součinnosti samosprávy se státem, proto se chceme soustředit na větší spolupráci v oblasti legislativních změn týkajících se zdravotní péče. Našim cílem je zvýšení spokojenosti pacientů i zdravotníků a zvýšení efektivity systému. Chceme, aby město Brno bylo přívětivé nejen pro zdravé, ale také pro indisponované (ať už zdravotně či sociálně).


Chceme zajistit lepší koordinaci činnosti praktických a ambulantních lékařů včetně stomatologické péče s cílem dosažení lepší dostupnosti (do 17-18 hod.)
Zajistíme nejen nízkoprahové ambulance ale i nízkoprahovou následnou péči.
Vytvoříme takové podmínky, které umožní rozšíření veřejně prospěšných prací v sociálních službách
Zasadíme se také o to, aby bylo pro seniory dostupné adekvátní bydlení