Zajistíme nízkohlukové povrchy komunikací – tzv. tiché asfalty
Provedeme protihluková opatření
Zvážíme možnost využití nízkoemisních zón
Vyčistíme okolí přehrady od náletových dřevin, a tak omezíme spad listí
Vytvoříme relaxační místa, kde jsou použity různé prvky pro aktivní odpočinek (např. barbecue place, posilovací stroje v zeleni apod.).
V parcích chceme zajistit wi-fi připojení
Vytvoříme podmínky pro výsadbu izolační zeleně
Podpoříme rozšiřování recyklace a sběrných dvorů