Po vzoru z celostátní úrovně TOP 09 vytvořila stínovou radu města coby kontrolní mechanismus stávajícího vedení města.

„Regionální výbor TOP 09 Brno-město se rozhodl ustavit Stínovou radu TOP 09 města Brna, která by dělala dozorce pro jednotlivé oblasti. Nekoresponduje zcela s koaličním rozdělením, ale pro nás byly důležitější oblasti působení a nedublování funkcí,“ uvedl Jaroslav Kacer.

Představujeme Stínovou radu TOP 09 města Brna podle jednotlivých gescí:

1)      Strategie, finance, smart cities, městské společnosti                      – Jaroslav Kacer

2)      Územní rozvoj a životní prostředí                                                        – Petr Kunc

3)      Majetek a bydlení                                                                                   – Jindřich Zuziak

4)      Investice a evropské fondy                                                                   – Jarmil Vlach

5)      Sociální a zdravotní, koordinace zdravotní péče v Brně                 – Josef Drbal

6)      Dopravu a bezpečnost                                                                          – Pavel Urubek

7)      Školství, tělovýchovu a kulturu                                                             – Zdenka Dubová

8)      Marketing a cestovní ruch                                                                     – Pavel Jílek

9)      Informatika a otevřenost                                                                        – Ivan Dvořák

10)  Organizace, legislativa, samospráva, spolupráce MČ                     – Ludmila Gregorová

11)  Národnostní menšiny a cizinci                                                               – Naser Oweis

 

 

Podrobnější informace naleznete zde.